دکتر اکبر رضایی

0
1438
دکتر اکبر رضایی روانشناس تبریز
دکتر اکبر رضایی روانشناس تبریز

دکتر اکبر رضایی

عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه

سوابق تحصیلی

دکتری روانشناسی تربیتی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران – ۱۳۸۵
کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران- ۱۳۷۸

حوزه های فعالیت:

– مشاوره در حوزه‌های مختلف تحصیلی، ازجمله:
راهبردهای انگیزشی- هدف‌گزینی، خودنظم دهی هیجان‌ها
راهبردهای رفتاری- مدیریت زمان و خودنظم‌دهی محیط‌های فیزیکی و اجتماعی
راهبردهای مطالعه و یادگیری از کتاب‌های درسی، سخنرانی‌ها، آماده شدن برای امتحان و امتحان دادن
– مشاوره کودک و نوجوان
– سنجش هوش از ۲ و نیم تا بزرگسالی با آزمون‌های معتبر
– سنجش و تقویت حافظه و کارکردهای اجرایی مغز
– استعدادیابی تحصیلی و شغلی
– مشاوره کنکور و انتخاب رشته
– مشاوره در حوزه‌های روان‌سنجی، آمار، روش تحقیق، SPSS و آموزش مقاله‌نویسی
– مشاوره تحصیلی در تبریز و برگزاری کارگاه‌های تخصصی و عمومی در حوزه‌های مختلف روان‌شناسی

کتاب‌ها

الف- تألیف

رضایی، اکبر. (۱۳۹۶). روان‌شناسی انگیزش در آموزش‌وپرورش: نظریه‌ها، پژوهش‌ها و الگوها (ویرایش دوم). تبریز: انتشارات آیدین.
زارع، حسین، و رضایی، اکبر.، و مصطفایی، علی (۱۳۹۵). روا‌ن‌شناسی تربیتی. تهران: دانشگاه پیام نور.
تقی‌زاده، محمد احسان، و رضایی، اکبر. (۱۳۹۳). روا‌ن‌شناسی هوش و سنجش آن. تهران: دانشگاه پیام نور.
رضایی، اکبر.، و خدیوی، اسدالله. (۱۳۸۸). مقدمه‌ای بر مبانی نظری و سنجش فراشناخت. تبریز: انتشارات شایسته.
رضایی، اکبر.، و علی اکبری، مهناز. (۱۳۹۸). روش‌های تحقیق در روانشناسی. تهران: دانشگاه پیام نور.

ب- ترجمه

شانک. دیل. اچ. (۱۳۹۹). روان‌شناسی یادگیری: رویکرد تربیتی (ویرایش هشتم). (ترجمه اکبر رضایی). تهران: ارجمند. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، ۲۰۲۰).
پلنت، جولی. (۱۳۹۹). راهنمای جامع، گام به گام و کاربردی SPSS (ترجمه اکبر رضایی). تهران: انتشارات ارجمند. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، ۲۰۱۶).
کیندر، واینی. (۱۳۹۹). آرامش: ذهن‌آگاهی برای کودکان (ترجمه اکبر رضایی). تهران: انتشارات ارجمند. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، ۲۰۱۹).
دمبو، مایرون، اچ.، و سلی، هلنا. (۱۳۹۷). انگیزش و راهبردهای یادگیری برای موفقیت در دانشگاه: با تمرکز بر یادگیری خودنظم‌دهی. (ترجمه احمد علی‌پور و اکبر رضایی). تهران: ارجمند. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، ۲۰۱۲).
مایرز. ا. (۱۳۹۶). مقدمه‌ای بر آمار و اس‌پی‌اس‌اس در روان‌شناسی. (ترجمه اکبر رضایی). تبریز: انتشارات آیدین. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، ۲۰۱۳).
هاول، دیوید. سی. (۱۳۹۶). آمار بنیادی در علوم رفتاری: آمار توصیفی و استنباطی (ویرایش هشتم). (ترجمه خلیل اسماعیل‌پور و اکبر رضایی). تبریز: انتشارات آیدین. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، ۲۰۱۴).
گراوتر، فردریک. جی.، و فورزانو، لوری- آن بی. (۱۳۹۴). روش‌های تحقیق برای علوم رفتاری (با تجدیدنظر و اصلاحات) (ترجمه اکبر رضایی). تبریز: انتشارات فروزش. (تاریخ انتشار اثر به زبان‌اصلی، ۲۰۰۹).
پلنت، جولی. (۱۳۹۴). راهنمای نجات SPSS (ترجمه اکبر رضایی). تبریز: انتشارات فروزش. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، ۲۰۱۰).
جکسون، داگلاس. ان. (۱۳۹۴). راهنمای مجموعه آزمونهای استعداد چندبعدی (MAB-II). (ترجمه و انطباق: اکبر رضایی). تبریز: انتشارات فروزش. (تاریخ انتشار اثر به زبان‌اصلی، ۲۰۰۳).
شانک. دیل. اچ. (۱۳۹۳). نظریه‌های یادگیری: چشم‌اندازی تربیتی (ویرایش ششم). (ترجمه اکبر رضایی). تبریز: انتشارات آیدین. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، ۲۰۱۲).
انجمن روان‌شناسی آمریکا. (۱۳۹۳). راهنمای نگارش و نشر مقاله علمی (ویرایش ششم). (ترجمه احمد علی‌پور، اکبر رضایی، یوسف ساجدی فر). تهران: ارجمند. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، ۲۰۰۹).
وستوود، پیتر. (۱۳۹۰). روش‌های تدریس (ترجمه اکبر رضایی و یوسف ساجدی فر). تبریز: انتشارات فروزش. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، ۲۰۰۸).
کیندر، واینی. (زیر چاپ). آرامش: ذهن آگاهی برای کودکان (ترجمه اکبر رضایی). تهران: ارجمند.
مقاله‌ها

مقاله‌های چاپ‌شده به زبان فارسی و انگلیسی در نشریات علمی-پژوهشی

Rezaei, A., & Mousanezhad Jeddi, E. (2019). The Contributions of Attentional Control Components, Phonological Awareness, and Working Memory to Reading Ability. Journal of Psycholinguistic Research. DOI: 10.1007/s10936-019-09669-4

Rezaei, A., & Mousanezhad Jeddi, E. (2018). Relationship between wisdom, perceived control of internal states, perceived stress, social intelligence, information processing styles and life satisfaction among college student. Current Psychology. DOI 10.1007/s12144-018-9804-z

Rezaei, A., & Bahadori Khosroshahi, J. (2018). Optimism, Social Intelligence and Positive Affect as predictors of University students’ Life Satisfaction. European Journal of Mental Health. 13, 150-162.

محمدزاده، علی.، رضایی، اکبر.، و علیزاده منصور، الهه. (۱۳۹۸). مقایسه رضایت از زندگی و رضایت جنسی زوجین با توجه به سبک دلبستگی در دو ریخت شخصیتی a و b در دانشجویان متأهل. علوم روانشناختی. ۱۸۶ (۷۵). ۳۱۶-۳۰۷
حسین‌بگلو، کوروش.، پیری، موسی.، یاری، جهانگیری.، و رضایی، اکبر. (۱۳۹۸). طراحی آموزش چندرسانه‌ای مبتنی بر نظریه بار شناختی سوئلر و تعیین تاثیر آن بر درگیری تحصیلی و انتقال یادگیری درس ریاضی در فراگیران پایه سوم ابتدایی. پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی. ۴(۲۴). ۴۴-۳۱
رضایی، اکبر.، و رحیمی، محمد رضا. (۱۳۹۷). رابطه راهبرد خودنظم‌دهی فراشناختی و اهداف پیشرفت با سبک‌های تصمیم‌گیری در دانشجویان. راهبردهای شناختی در یادگیری. ۶ (۱۰). ۱۹۵-۱۷۱
رضایی، اکبر. (۱۳۹۶). بررسی شاخص‌های روان‌سنجی نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ هیجان‌های تحصیلی- ریاضی در جامعۀ دانش‌آموزان دورۀ متوسطه. پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی. ۴ (۱۶). ۹۵-۸۵
رضایی، اکبر. (۱۳۹۵). رابطه باورهای معرفت‌شناختی، هیجان‌های تحصیلی و خودکارآمدی با رویکردهای یادگیری سطحی و عمقی دانشجویان. راهبردهای شناختی در یادگیری. ۴ (۶). ۸۰-۵۹
رضایی، اکبر. (۱۳۹۵). رابطه باورهای انگیزشی و هوشی، تصورات از یادگیری و ویژگی‌های شخصیتی با هیجان‌های مثبت و منفی تحصیلی دانشجویان. پژوهش‌های نوین روان‌شناختی، ۱۱ (۴۴). ۱۱۴-۸۹
رضایی، اکبر. (۱۳۹۵). شخصیت و رویکردهای یادگیری به‌عنوان پیش‌بین‌های عملکرد تحصیلی دانشجویان. فصلنامه روانشناسی تربیتی. ۱۲ (۴۰). ۱۹۰-۱۷۳
روشن، مریم.، آقایوسفی، علی‌رضا.، علی‌پور، احمد.، و رضایی، اکبر.، (۱۳۹۵). مقایسه اثربخشی دو روش درمان تعامل والد – کودک و مقابله درمانگری مادران بر کاهش شدت مشکلات رفتاری کودکان ۳-۶ ساله. روان‌شناسی بالینی و شخصیت، ۱(۲۶)، ۱۲۳-۱۱۱
علی‌پور، احمد.، رضایی، اکبر.، هاشمی، تورج.، و یوسف‌پور، ناهید. (۱۳۹۵). اثربخشی رفتاردرمانی شناختی متمرکز بر اصلاح سبک زندگی در بهبود علائم حیاتی و بهزیستی روان‌شناختی بیماران کرونر قلبی. روان‌شناسی سلامت، ۲۰، ۱۳۶-۱۲
محمدزاده، علی.، رضایی، اکبر.، و آقازاده، سیدابراهیم. (۱۳۹۵). اعتباریابی فرم لیکرت مقیاس افسردگی مرگ در نمونه دانشجویی. مجله علوم پزشکی ایلام. ۲۴ (۱)، ۹۷-۸۹
روشن، مریم.، آقایوسفی، علی‌رضا.، علی‌پور، احمد.، و رضایی، اکبر.، (۱۳۹۴). اثربخشی مقابله درمانگری مادران بر مشکلات عاطفی–رفتاری و رفتار جامعه پسند کودکان. روان‌شناسی کاربردی، ۳(۳۶)، ۱۷-۱
علی‌پور، احمد.، رضایی، اکبر.، هاشمی، تورج.، و یوسف‌پور، ناهید. (۱۳۹۴). بررسی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در افزایش کنترل علائم حیاتی و بهزیستی روان‌شناختی بیماران کرونر قلبی. پژوهش‌های نوین روان‌شناختی، ۴۰، ۲۲۲-۲۱۱
رسول کردنوقابی، رسول.، جهان، فائزه.، رشید، خسرو.، و رضایی، اکبر. (۱۳۹۴). سنجش خِرد در ایران (معرفی و اعتباریابی ۳ ابزار). اندازه‌گیری تربیتی، ۶(۲۲)، ۱۳۵- ۱۲۲
رضایی، اکبر. (۱۳۹۴). بررسی روایی درونی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه هیجان‌های تحصیلی ریاضی در مقطع ابتدایی. پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی. ۳ (۹). ۴۴-۳۳
رضایی، اکبر.، و کرمانی‌زاده، رکسانا. (۱۳۹۴). تأثیر آموزش متقابل بر بهبود درک مطلب و خواندن دانش آموزان دختر نارساخوان. ناتوانی‌های یادگیری. ۴ (۴). ۶۵-۴۹
رضایی، اکبر.، و غیبت، المیرا. (۱۳۹۴). اثربخشی آموزش جرأت‌ورزی بر کاهش اضطراب اجتماعی و افزایش عزت‌نفس و خودکارآمدی در دانش‌آموزان دختر. پژوهش‌های کاربردی در روان‌شناسی تربیتی. ۳، ۲۸-۱۴٫
زلفی، وحیده،. رضایی، اکبر.، (۱۳۹۴). اثربخشی مداخله رایانه یار حافظه کاری بر اضطراب ریاضی، حافظه کاری و عملکرد ریاضی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی. فصلنامه آموزش و ارزشیابی، ۳۰، ۸۶-۷۵
جودی شاه‌آبادی، گیو.، و رضایی، اکبر. (۱۳۹۴). بررسی رابطه هوش اخلاقی مدیران با مدیریت خادمیت در مدارس شهرستان میاندوآب با تأکید بر جنسیت. فصلنامه آموزش و ارزشیابی، ۲۸، ۳۸-۲۱
مصرآبادی، جواد.، و رضایی، اکبر. (۱۳۹۴). عوامل فراشناختی و عاطفی دانش‌آموزان دارای پیشرفت بالا و پایین در ریاضی. فصلنامه تعلیم و تربیت، ۱۲۱، ۱۴۰-۱۱۹
رضایی، اکبر. (۱۳۹۳). رابطه کنترل تصوری حالت‌های درونی، استرس تصوری و سبک‌های پردازش اطلاعات شهودی- خردگرایانه با افسردگی و رضایت از زندگی در دانشجویان علوم انسانی دانشگاه پیام نور تبریز در سال تحصیلی ۹۲-۹۱٫ مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ۱۳، ۴۳۴-۴۱۵
رضایی، اکبر. مصرآبادی، جواد.، و محمدزاده، علی. (۱۳۹۳). رابطه بین هیجان‌های پیشرفت و باورهای انگیزشی با عملکرد تحصیلی دانشجویان. مطالعات روا‌ن‌شناسی تربیتی، ۱۱ (۱۹)، ۱۸۰-۱۵۹
رضایی، اکبر. (۱۳۹۳). بررسی ساختار عاملی، پایایی و روایی نسخه فارسی پرسشنامه جهت‌گیری زندگی مبسوط (ELOT-P). مجله تحقیقات علوم رفتاری، ۱۲ (۱)، ۱۴۳-۱۳۳
رضایی، اکبر.، محمدزاده، علی.، مصرآبادی، جواد.، و اسماعیل‌پور، خلیل. (۱۳۹۳). تفاوت‌های جنسیتی در برآوردهای شخصی از هوش‌های چندگانه در جامعه دانشجویان. پژوهش‌های نوین روان‌شناختی، ۳۳، ۱۱۵-۹۷
سوادپور، نسرین.، و رضایی، اکبر. (۱۳۹۳). بررسی اثربخشی آموزش به کمک نقشه مفهومی معلم ساخته و نقشه‌های مفهومی با تلفیق چندرسانه‌ای در درس حرفه‌وفن بر عملکرد یادگیری و انگیزش دانش آموزان. فصلنامه آموزش و ارزشیابی، ۲۵، ۵۸-۴۳
جوانمرد، غلامحسین.، رضایی، اکبر.، و حبیب زاده ملکی، رسول. (۱۳۹۳). تأثیر آموزش مهارت‌های فراشناختی بر جنبه‌های حافظه آشکار در دانش آموزان متوسطه. پژوهش‌های کاربردی در روان‌شناسی تربیتی. ۱، ۷۰-۶۰
آقازاده، سید ابراهیم.، محمدزاده، علی.، و رضایی، اکبر. (۱۳۹۳). اعتباریابی مقیاس افسردگی مرگ در دانشجویان. مجله تحقیقات علوم رفتاری. ۱۲ (۳)، ۴۴۲-۴۳۳
محمدزاده، علی.، و رضایی، اکبر.، و هجری، زیبا. (۱۳۹۳). بررسی رابطه هوش اجتماعی با ابعاد سبک‌های دلبستگی. پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی. ۱۵، ۹۶-۸۵
محمدزاده، علی.، و رضایی، اکبر. (۱۳۹۳). نقش جنسیت در ساختار عاملی نگرش‌های اختلال خوردن در جمعیت دانشجویی. مجله تحقیقات علوم رفتاری. ۱۲ (۳)، ۴۱۵-۴۰۶
رضایی، اکبر. (۱۳۹۲). اندازه‌گیری هیجان‌های مربوط به کلاس، یادگیری و آزمون: بررسی روایی درونی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه هیجان‌های پیشرفت در جامعه دانشجویان ایرانی. اندازه‌گیری تربیتی، ۱۲، ۲۱-۱
رضایی، اکبر.، محمدزاده، علی.، قدم‌پور، عزت‌اله.، و کردنوقابی، رسول. (۱۳۹۲). خوش بینی-بدبینی و سبک‌های پردازش اطلاعات به‌عنوان پیش‌بین‌های افسردگی و رضایت از زندگی. مجله اصول بهداشت روانی، ۱۳ (۳)، ۴۱۱-۴۰۲
رضایی، اکبر. (۱۳۹۲). ساختار عاملی و پایایی مقیاس‌های پرسشنامه هوش‌های چندگانه در جامعه دانشجویان علوم انسانی دانشگاه پیام نور. مجله تحقیقات علوم رفتاری، ۱۱ (۱)، ۶۷-۵۴
غفاری، مظفر.، و رضایی، اکبر. (۱۳۹۲). بررسی ارتباط سبک‌های تنظیم شناختی هیجان با تکانشگری و اختلال مرزی در دانشجویان. مجله یافته دانشگاه علوم پزشکی لرستان. ۱۵ (۴) ۷۲-۶۱
غفاری، مظفر.، و رضایی، اکبر. (۱۳۹۲). بررسی ارتباط سبک دلبستگی و سبک هویت با اختلال شخصیت مرزی در دانش‌آموزان دبیرستانی. مجله علوم پزشکی ایلام. ۲۱، ۳۲-۲۳
غفاری، مظفر.، و رضایی، اکبر. (۱۳۹۲). بررسی ارتباط راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و باور آمیختگی فکر- عمل با میزان نگرانی دانشجویان. مجله یافته دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. ۱۲، ۹۹۰-۹۷۵
محمدزاده، علی.، نجفی، محمود.، و رضایی، اکبر. (۱۳۹۲). مقایسه نقش تبیینی کمال‌گرایی در ویژگی‌های وسواسی جبری و نگرش‌های خوردن مرضی. مجله روان‌شناسی بالینی، ۱۷، ۷۹-۶۹
غفاری، مظفر.، و رضایی، اکبر. (۱۳۹۲). بررسی رابطه رضامندی زناشویی و کیفیت زندگی با گرایش به وسواسی و مهارت زندگی دانشجویان متأهل دانشگاه پیام نور. مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، ۲۳ (۲)، ۱۴۷-۱۴۰
زلال، روشنک.، آقا یوسفی، علیرضا.، و رضایی، اکبر. (۱۳۹۲). اثربخشی شناخت درمانی در کاهش افسردگی بیماران جذامی شهر تبریز. مجله پزشکی ارومیه، ۲۴ (۱)، ۴۴-۳۸
خانکشی زاده، طاهره.، و رضایی، اکبر. (۱۳۹۱). رابطه دانش فراشناخت، نظریه‌های ضمنی هوش و نگرش به رفتارهای کمک طلبی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان. فصلنامه علوم تربیتی، ۱۸، ۱۰۸-۸۹
رضایی، اکبر. (۱۳۹۱). بررسی ساختار عاملی و پایایی پرسشنامه سبک‌های پردازش اطلاعات شهودی-خردگرایانه در جامعه دانشجویان. مجله تحقیقات علوم رفتاری، ۱۰ (۱)، ۲۹-۲۰
رضایی، اکبر. (۱۳۹۱). انطباق، هنجاریابی و ویژگی‌های روان‌سنجی مجموعه آزمون‌های استعداد چندبعدی (MAB). اندازه‌گیری تربیتی، ۷، ۶۲-۳۵
رضایی، اکبر.، و خورشا، محسن.، و مقامی، حمیدرضا. (۱۳۹۱). بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی، باورهای انگیزشی و استراتژی‌های یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشجویان گروه‌های علوم انسانی و علوم پایه. فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، ۲۶، ۲۳۴-۲۱۱
رضایی، اکبر. (۱۳۹۰). رابطه باورهای معرفت‌شناختی و تصورات دانشجویان از یادگیری با رویکردهای سطحی و عمقی. تازه‌های علوم شناختی، ۴۹، ۱۴-۱
محمدزاده، علی.، و رضایی، اکبر. (۱۳۹۰). اعتبارسنجی پرسشنامه شخصیتی مرزی در جامعه ایرانی. مجله علوم رفتاری، ۵ (۳)، ۲۷۷- ۲۶۹
غفاری، مظفر.، و رضایی، اکبر. (۱۳۹۰). بررسی عمل به باورهای دینی و خودکارآمدی در پیش‌بینی میزان و نوع استرس ادراک‌شده در دانشجویان. مجله تحقیقات علوم رفتاری، ۴، ۲۷۸-۲۶۹
بدری گرگری، رحیم.، رضایی، اکبر.، و جدی گرگری، جواد. (۱۳۹۰). مقایسه تأثیر روش تدریس مبتنی بر تفکر فعال (روش مشارکتی) و روش تدریس سنتی در یادگیری درس مطالعات اجتماعی. فصلنامه علوم تربیتی، ۱۶، ۱۲۰-۱۰۷
رضایی، اکبر.، و حافظی، علیرضا. (۱۳۹۰). مقایسه مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان با نارسائی‌های ویژه در یادگیری، کم‌توان ذهنی، … . فصلنامه ایرانی کودکان استثنایی. ۴، ۳۷۴-۳۶۳
رضایی، اکبر.، و پاشایی، لیلا. (۱۳۸۹). رابطه‌ی بین باورهای معرفت‌شناختی و نگرش به رفتارهای کمک‌‌طلبی با پیشرفت‌ تحصیلی دانش‌آموزان. فصلنامه علوم تربیتی، ۹، ۱۲۶-۱۰۹
رضایی، اکبر. (۱۳۸۹). رابطه شیوه‌های یادگیری کلب و سبک‌های یادگیری‌ هانی و مامفورد با سن و عملکرد تحصیلی دانشجویان. فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، ۱۸، ۱۸-۱
رضایی، اکبر. (۱۳۸۹). پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه باورهای معرفت‌شناختی. اندازه‌گیری تربیتی، ۱، ۷۰- ۵۵
رضایی، اکبر. (۱۳۸۹). مقیاس هوش اجتماعی ترومسو: ساختار عاملی و پایایی نسخه فارسی مقیاس در جامعه‌ی دانشجویان. فصلنامه روان‌شناسی دانشگاه تبریز، ۲۰، ۸۲-۶۵
رضایی، اکبر. (۱۳۸۹). ساختار عاملی مجموعه آزمون‌های استعداد چندبعدی (MAB). فصلنامه علوم تربیتی، ۱۲، ۶۲-۴۷
محمدزاده، علی.، رضایی، اکبر.، یعقوبی، حسن.، و پیرخایفی، علیرضا. (۱۳۸۹). رابطه ویژگی‌های وسواس فکری- عملی و الگوهای شخصیت اسکیزوتایپی در بین دانشجویان. مجله روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار). ۴، ۴۹۵-۴۹۰
رضایی، اکبر.، و خداخواه، شبنم. (۱۳۸۸). رابطه‌ی بین سبک‌های فرزند پروری و باورهای معرفت‌شناختی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه. فصلنامه علوم تربیتی، ۵، ۱۳۴-۱۱۷
رضایی، اکبر.، و خلیل زاده، احد. (۱۳۸۸). رابطه بین هوش اجتماعی مدیران با رضایت شغلی معلمان مدارس. فصلنامه علوم تربیتی، ۷، ۱۴۵- ۱۲۱
آقازاده، سید ابراهیم.، رضایی، اکبر.، و محمدزاده، علی. (۱۳۸۸). رابطه باورهای معرفت‌شناختی و انگیزشی دانشجویان دچار درگیری شناختی. تازه‌های علوم شناختی. ۴۴، ۷۴-۶۳
رضایی، اکبر. (۱۳۸۸). نقش باورهای معرفت‌شناختی، سبک‌های تفکر، راهبردهای یادگیری در عملکرد تحصیلی دانشجویان. فصلنامه روان‌شناسی دانشگاه تبریز، ۱۶، ۲۰۱-۱۸۵
رضایی، اکبر.، قدم پور، عزت‌الله.، و شریفی، حسن‌پاشا. (۱۳۸۷). الگویی برای ایجاد علاقه و انگیزه به مطالعه و پژوهش: بررسی اثربخشی آن در دانش‌آموزان، نوآوری‌های آموزشی. ۲۵، ۱۸۴-۱۵۱
 رضایی، اکبر. (۱۳۸۷). نقش سبک‌شناختی FD/I استراتژی‌های شناختی و فراشناختی در عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور، پیک نور (ویژه آموزش و آموزش از راه دور)، ۶، ۱۴۷-۱۲۲
رضایی، اکبر.، و سیف، علی‌اکبر. (۱۳۸۵). تأثیر ارزشیابی توصیفی بر ویژگی‌های شناختی، عاطفی و روانی ـ حرکتی دانش‌آموزان. نوآوری‌های آموزشی. ۱۸، ۴۰-۱۱
رضایی، اکبر.، و سیف‌نراقی، مریم. (۱۳۸۵). مقایسه ویژگی‌های روان‌شناختی دانش‌آموزان نارسانویس و عادی پایه سوم ابتدایی. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی. ۱۹، ۵۱۴-۴۹۷
رضایی، اکبر.، و سیف، علی‌اکبر. (۱۳۸۴). نقش باورهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری و جنسیت در عملکرد تحصیلی. فصلنامه تعلیم و تربیت. ۸۴، ۸۵-۴۳
رضایی، اکبر.، و سیف، علی‌اکبر. (۱۳۸۰). مقایسه سبک‌های یادگیری (وابسته به زمینه و نابسته به زمینه) دانش‌آموزان و دانشجویان گروه‌های علوم انسانی و ریاضی مدارس و دانشگاه‌های شهر تهران. فصلنامه تعلیم و تربیت. ۶۸، ۸۰-۵۹

مسئولیت های اجرایی و علمی

معاون فرهنگی و پژوهشی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی
عضو شورای تخصصی گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور سازمان مرکزی
مدیر پژوهشی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی
مدیر گروه آموزشی استان آذربایجان شرقی در رشته های روانشناسی و علوم تربیتی
عضو و دبیر شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی
رئیس کمیته مشاوره دانشگاه استان آذربایجان شرقی
عضو شورای تحصیلات تکمیلی استان آذربایجان شرقی
عضو کمیته جذب هیات علمی و بررسی صلاحیت علمی استادان مدعو
عضو کمیته تجهیزات آزمایشگاهی و آموزشی استان آذربایجان شرقی
مسئول رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مسئول مشاوره و هدایت تحصیلی
مشاور معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی استان آذربایجان شرقی
عضو کمیته مشاوره استان آذربایجان شرقی
عضو و دبیر کار گروه تخصصی هیئت نظارت و ارزیابی استانی در دانشگاه پیام نور
عضو شورای کارآفرینی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی
معادل‌سازی دروس تخصص رشته روانشناسی مراکز و واحدهای آ. ش
عضو گروه آموزشی- پژوهشی رشته روانشناسی تربیتی
عضو و دبیر کارگروه کمیته جذب اساتید مدعو رشته‌های روانشناسی و علوم تربیتی
عضو هیات تحریریه فصلنامه  علمی پژوهشی “آموزش و ارزشیابی”
سردبیر فصلنامه پژوهش‌های کاربردی در روانشناسی تربیتی
عضو هیات تحریریه فصلنامه پژوهش‌های کاربردی در روانشناسی تربیتی
عضو هیئت مؤسس انجمن روان‌شناسی تربیتی ایران
عضو سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

جوانۀ رشد

  • یه روانشناس خوب در تبریز
  • مشاوره تحصیلی در تبریز
  • مرکز استعدادیابی کودکان در تبریز
  • سنجش و تست هوش کودکان در تبریز
  • مشاوره کودک، نوجوان وخانواده در تبریز
  • مشاوره برنامه ریزی، روشهای مطالعه، راهبردهای انگیزشی، انتخاب رشته و کنکور در تبریز
  • شماره تماس: ۰۹۱۴۶۳۴۷۰۹۸ – ۰۴۱۳۵۵۹۵۳۶۷
  • اینستاگرام:    Javaneye_roshd

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید