ضمن آرزوی موفقیت و سلامتی برای دانشجویان عزیز، به اطلاع می رساند که نمرات میان ترم، پایان ترم و عملی نیمسال اول ۱۳۹۹- ۱۴۰۰ به تدریج وارد سیستم گلستان می شود. در صورتی که دانشجویان عزیز...
روان‌شناسی یادگیری: رویکرد تربیتی ویرایش هشتم، ۲۰۲۰ دیل اچ. شانک دکتر اکبر رضایی دانشیار دانشگاه و عضو هیات علمی گروه روان‌شناسی