دکتر جواد مصر آبادی

0
2103
دکتر جواد مصرآبادی - مرکز مشاوره جوانه رشد تبریز
دکتر جواد مصرآبادی - مرکز مشاوره جوانه رشد تبریز

دکتر جواد مصر آبادی

رتبه دانشگاهی: استاد پایه ۱۹  
گروه: علوم تربیتی
دانشگاه: شهید مدنی آذربایجان

حوزه فعالیت

روانشناسی و مشاوره تحصیلی، برنامه‌ریزی درسی، استعدادیابی، انگیزش، یادگیری و پرورش مهارت‌های پایۀ شناختی

سوابق تحصیلی

PhD روانشناسی تربیتی از دانشگاه تبریز -۱۳۸۶
کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی از دانشگاه علامه طباطبایی- ۱۳۸۱
کارشناسی آموزش‌وپرورش پیش‌دبستانی و دبستانی از دانشگاه شیراز- ۱۳۷۸
دیپلم دانشسرای مقدماتی از تربیت‌معلم شهید هاشمی نژاد هریس- ۱۳۷۳

حوزه‌های موردعلاقه

فراتحلیل، نقشه‌های مفهومی، روش‌های آماری چندمتغیری، ، مدیریت کلاس درس، نظریه‌های یادگیری، راهبردهای یادگیری

تقدیرنامه‌ها

پژوهشگر برتر سازمان آموزش‌وپرورش استان قم     ۱۳۸۲
پژوهشگر برتر سازمان آموزش‌وپرورش استان آذربایجان شرقی     ۱۳۸۳
پژوهشگر برتر سازمان آموزش‌وپرورش استان آذربایجان شرقی     ۱۳۸۴
پژوهشگر برتر دانشگاه شهید مدنی آذربایجان         ۱۳۸۷
اثر برتر پژوهشی سازمان آموزش‌وپرورش استان لرستان     ۱۳۸۸
پژوهشگر برتر دانشگاه شهید مدنی آذربایجان         ۱۳۹۰
پژوهشگر برتر دانشگاه شهید مدنی آذربایجان         ۱۳۹۴
پژوهشگر برتر دانشگاه شهید مدنی آذربایجان         ۱۳۹۵
پژوهشگر برتر دانشگاه شهید مدنی آذربایجان         ۱۳۹۷

سوابق شغلی

آموزش‌وپرورش شهرستان هوراند- آموزگار
آموزش پرورش ناحیه ۱ اسلامشهر، منطقه ۱۹ تهران و نواحی ۳و ۴ تبریز   دبیر
آموزش‌وپرورش نواحی ۳و ۴ تبریز و منطقه ۱۹ تهران مشاور
دانشگاه تبریز و شهید مدنی آذربایجان، مراکز تربیت‌معلم استان آذربایجان شرقی، دانشگاه‌های آزاد تبریز و سراب، پیام نور تبریز، بستان‌آباد،اهر و چالدران، دانشگاه غیرانتفاعی نبی اکرم سابقه تدریس در مراکز آموزش عالی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان از اسفند ۱۳۸۶ -عضو هیئت‌علمی

سوابق مدیریتی                     

مدیریت گروه علوم تربیتی و ریاست کتابخانه مرکزی دانشگاه

سوابق تدریس

آمار،روانشناسی تربیتی، سنجش و اندازه‌گیری تحصیلی، روانشناسی یادگیری، زبان تخصصی، روش تحقیق     کارشناسی
آمار استنباطی، سنجش و اندازه‌گیری، نظریه‌های یادگیری، روش تحقیق، اختلالات یادگیری، تحقیق کیفی         کارشناسی ارشد
آمار چندمتغیره، طرح‌های آزمایشی، نظریه‌های یادگیری    PhD

کتب تألیفی

مصرآبادی، جواد(۱۳۹۵). فراتحلیل: مفاهیم، کاربست، نرم¬افزار و گزارش‌نویسی، تبریز: انتشارات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
مصرآبادی، جواد(۱۳۹۵). کاربست آمار استنباطی در علوم رفتاری، تبریز: انتشارات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.

مقالات علمی پژوهشی

سیف، علی‌اکبر.، مصرآبادی، جواد. (۱۳۸۲). مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری بر یادداری ، درک مطلب و سرعت خواندن. فصلنامه تعلیم و تربیت. شماره، ۷۴، ۵۴-۳۷
مصرآبادی، جواد.، فتحی آذر، اسکندر.، و استوار، نگار .(۱۳۸۴). اثربخشی ارائه، ساخت فردی و ساخت گروهی نقشه مفهومی به‌عنوان یک راهبرد آموزشی. فصلنامه علمی – پژوهشی نوآوری‌های آموزشی. شماره۴(۱۳)، ۳۱-۹
مصرآبادی، جواد.، حسینی نسب، داوود.، فتحی آذر، اسکندر. و مقدم واحد، محمد. (۱۳۸۶). اثربخشی راهبرد یاددهی – یادگیری  نقشه  مفهومی بر بازده‌های شناختی  -عاطفی در یادگیری درس زیست‌شناسی. مجله علمی – پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز. شماره ۸٫ ، ۱۲۸-۱۰۵
مصرآبادی، جواد.، استوار، نگار. (۱۳۸۸).اثربخشی نقشه مفهومی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در دروس زیست‌شناسی، روان‌شناسی و فیزیک. اندیشه‌های نوین تربیتی،۵(۱)، ۱۱۴-۹۳
مصرآبادی، جواد. (۱۳۹۰). بررسی روایی و پایایی شیوه‌های نمره‌گذاری آزمون‌های مبتنی بر نقشه مفهومی. اندیشه‌های نوین تربیتی،  ۲، ۳۲-۹
واحدی، شهرام.، بدری، رحیم.، و مصرآبادی، جواد. (۱۳۸۸). بررسی عوامل مؤثر بر قانون‌گرایی شهروندان (مطالعه موردی:شهروندان استان. فصلنامه انتظام اجتماعی، ۱(۲)، ۵۶-۳۳
مصرآبادی، جواد.، بدری، رحیم.، و واحدی، شهرام. (۱۳۸۹). بررسی میزان بی‌انضباطی‌های دانش‌آموزان دختر و پسر در شرایط اعمال منابع مختلف اقتدار معلم. فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز. ۵(۱۹)، ۱۵۹-۱۳۶٫
مصرآبادی، جواد. (۱۳۹۰). پیامدهای شناختی و عاطفی استفاده از اسلاید در کلاس درس. فناوری آموزش، ۵(۴)، ۳۰۸-۲۹۹
مصرآبادی، جواد.، حسینی نسب، داوود.، فتحی آذر، اسکندر. و مقدم واحد، محمد. (۱۳۸۶). تأثیر ساخت و ارائه نقشه مفهومی و سبک یادگیری بر یادداری، درک و حل مسئله در زیست‌شناسی. مطالعات تربیتی و روانشناسی، شماره ۱۰(۳)، ۱۶۲-۱۴۱
استوار، نگار، غلام آزاد، سهیلا، مصرآبادی، جواد. (۱۳۹۱).تأثیرگذاری آموزش به روش تقسیم‌بندی دانش‌آموزان به گروه‌های پیشرفت (STAD) بر شاخص‌های شناختی، فراشناختی و عاطفی یادگیری درس ریاضی. نوآوری‌های آموزشی، ۴۱، ۴۹-۲۹
مصرآبادی، جواد.، احمدی، زینب، عرفانی آداب، الهام. (۱۳۸۹). خوشه‌های انگیزشی دانشجو-معلمان دانشگاه تربیت‌معلم آذربایجان در دروس عمومی، تربیتی و اختصاصی. فصلنامه برنامه‌ریزی درسی در آموزش عالی، ۵۸، ۷۲-۵۷
بدری گرگری، رحیم.، مصرآبادی، جواد.، پلنگی، مریم. و فتحی، سمیه. (۱۳۹۱). ساختار عاملی پرسشنامه فرسودگی تحصیلی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی در دانش‌آموزان متوسطه. اندازه‌گیری تربیتی، ۷، ۱۸۰-۱۶۳
مصرآبادی، جواد. (۱۳۹۰). معرفی و اعتباربخشی آزمون‌های مبتنی بر نقشه مفهومی در ارزشیابی عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان. نوآوری‌های آموزشی، ۳۸، ۲۴-۷
Mesrabadi, Javad., .Fathi Azar, Eskandar., & Ostevar, Negar. (2008). The efficacy of the provision of pre-planned, individual and cooperative methods of preparing concept maps as a instructional strategy. Quarterly Journal of Educational Innovations. 22, 92-83.
مصرآبادی، جواد.، ربوی، رجب. ، حاتمی، جواد و هاشمی، تورج. (۱۳۹۳). فراتحلیل پیامدهای شناختی – تحصیلی دوزبانگی، فصلنامه پژوهش‌های نوین روان‌شناختی، ۳۴، ۱۵۰-۱۲۷
مصرآبادی، جواد.، جعفریان، سکینه. و استوار، نگار. (۱۳۹۲). بررسی روایی سازه و تشخیصی  پرسشنامه معنا در زندگی در بین یک نمونه از دانشجویان، مجله علمی -پژوهشی علوم رفتاری، ۷ (۱)، ۸۳-۹۰
مصرآبادی، جواد.، پیری، موسی. و استوار، نگار. (۱۳۹۲). بررسی تنوع و شیوع رفتارهای استرس‌زای دانش‌آموزان در مدارس متوسطه، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، ۴۸(۱۲)،  ۱۲۶-۱۱۱
رحمانی، سامان.، مصرآبادی، جواد. و زوار، تقی. (۱۳۹۲). تمایز دانش‌آموزان منضبط و غیر منضبط بر اساس ذهن‌خوانی و هوش هیجانی، فصلنامه علمی-پژوهشی  نوآوری‌های آموزشی، ۴۷(۱۲)، ۱۰۹-۹۵
رحمانی، سامان.، مصرآبادی، جواد. و زوار، تقی. (۱۳۹۲). بررسی مقایسه‌ای هوش هیجانی و ذهن‌خوانی دانش‌آموزان منضبط و غیر منضبط، روانشناسی مدرسه. زمستان. ۲(۴)، ۹۷-۸۱
عرفانی آداب، الهام.، مصرآبادی، جواد. و زوار، تقی. (۱۳۹۲). اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری بر پیشرفت تحصیلی: پژوهش فراتحلیلی با تأکید بر نقش تعدیل‌کننده جنسیت، مجله اندازه‌گیری تربیتی. ۱۱(۴)، ۳۱-۱
عرفانی آداب، الهام.، مصرآبادی، جواد. و زوار، تقی. (۱۳۹۲). نقش تعامل فراشناخت با پیشرفت تحصیلی: فراتحلیل مطالعات پژوهشی زی ربط در کشور، مجله آموزش عالی، ۵(۳)، ۲۰۰-۱۶۵
احمدی، زینب.، پیری، موسی. و مصرآبادی، جواد. (۱۳۹۳). بررسی مقایسه‌ای پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دارای نیمرخ‌های عاطفه تحصیلی سازگار و ناسازگار، اندیشه‌های نوین تربیتی، (۱۰)۲، ۱۴۲-۱۶۲٫
رضایی، اکبر.، محمدزاده، علی.، مصرآبادی، جواد و اسماعیل‌پور، خلیل.(۱۳۹۳). تفاوت‌های جنسیتی در برآوردهای شخصی هوش‌های چندگانه در جامعه دانشگاهی، فصلنامه پژوهش‌های نوین روان‌شناختی، ۹ (۳۳)، ۹۷-۱۱۶
مصرآبادی، جواد. .(۱۳۹۰).  معرفی نقشه مفهومی به‌عنوان یک راهبرد مؤثر برنامه‌ریزی، یاددهی، یادگیری و ارزشیابی در آموزش عالی،  دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، ۳، ۱۰۱-۸۵
Sepehry, Asiye., Mesrabadi, Javad . Rahmani, Saman., & Zav’var, Taqi . (2014). Familial and Scholastic Factors Differentiating Disciplined and Undisciplined Students,  International journal of Psychology and Behavioral Research (IJPBR), 1(2), 301-311.
Khodaiyan, Saeed., Rahmani, Saman ., Mesrabadi, Javad , Sepehry, Asiye., Amirinezhad, Ali . & Bosak, Mohammamd .(2014). Study of Psychometric Properties of Academic Optimism of Individual Teacher Questionnaire, International journal of Psychology and Behavioral Research (IJPBR), 1(2), 312-322.
Erfani Adab, Elham, Mesrabadi,Javad, Akbari, Zahra. (2014).Meta-analysis of the researchers in the realm of learning strategiesand comprehension, International journal of Psychology and Behavioral Research (IJPBR),1(3), 170-176.
مصرآبادی، جواد و رضایی، اکبر. (۱۳۹۴). عوامل فراشناختی و عاطفی دانش‌آموزان دارای پیشرفت تحصیلی بالا و  پائین در ریاضی. فصلنامه تعلیم و تربیت،۱۲۱، ۱۱۹-۱۴۰
مصرآبادی، جواد. و عرفانی آداب، الهام. (۱۳۹۴). فراتحلیل روابط راهبردهای یادگیری و عملکرد حل مسئله ریاضی، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، شماره ۵۳، ۳۴-۵۴
مصرآبادی، جواد. (۱۳۹۴). نقش سبک‌های تدریس معلمان بر میزان بی‌انضباطی‌های دانش‌آموزان: تحلیل مبتنی بر شخص، مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. ۲(۲۲)، ۲۰۹-۲۲۶
مصرآبادی، جواد. (۱۳۹۳). طراحی، اجرای آزمایشی و اعتباربخشی آزمون‌های مبتنی بر نقشه مفهومی،فصلنامه مطالعات برنامه درسی، ۳۵، ۶۳-۸۲
اکبرزاده، داود.، هوید،ا فرناز. ،  قلعه گیر، نصراله . و مصرآبادی، جواد(۱۳۹۳). مقایسه مهارت‌های اجتماعی، بی‌حوصلگی و مشکلات خواب در دانش‌آموزان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی و دانش‌آموزان عادی، مجله علوم پزشکی ارومیه، ۲۵(۱۲)،  ۱۰۶۷-۱۰۷۵
فیضی، ایوب.، مصرآبادی، جواد.، محمدیان، کویستان. و آتابای، آمنه. (۱۳۹۴). فراتحلیل رابطه شاخصه‌های روانی اجتماعی با سلامت روانی، دوماهنامه طبّ جنوب، ۱۸(۴)، ۷۸۶-۷۷۹
ایوب فیضی ، جواد مصرآبادی ، تقی زوار.(۱۳۹۳). فراتحلیل اثرات روش‌های تدریس گروهی بر بازده‌های تحصیلی، دو فصلنامه مطالعات آموزش و یادگیری،  ۶۷، ۱-۳۱
مصرآبادی، جواد. (۱۳۹۳). اثرات شیوه‌های ارائه خطی و شبکه‌ای محتوای درس بر بازده‌های شناختی و عاطفی دانشجویان، نشریه آموزش و ارزشیابی، ۲۸، ۶۳-۸۰
مصرآبادی، جواد. و فیضی، ایوب. (۱۳۹۴). فراتحلیل مطالعات اثربخشی روش‌های یادگیری مشارکتی بر بازده‌های تحصیلی دانش‌آموزان استثنایی، فصلنامه کودکان استثنایی،  ۱۵(۲) ، ۳۱-۴۱٫
مصرآبادی، جواد، زوار، تقی و جباری، ثریا. (۱۳۹۴). نقش مؤلفه‌های عاطفه به مدرسه، صفات شخصیت و عملکرد تحصیلی در تمایز گذاری بین دانش‌آموزان منضبط و دارای مشکل انضباطی. نشریه علمی – پژوهشی آموزش و ارزشیابی،۸، (۲۹)، ۹۳-۱۰۸
جباری، ثریا و مصرآبادی، جواد. (۱۳۹۵). بررسی مقایسه¬ای دانش¬آموزان منضبط و دارای مشکل انضباطی ازلحاظ مؤلفه‌های عاطفه به مدرسه، صفات شخصیتی و عملکرد تحصیلی. فصلنامه نوآوری¬های آموزشی، ۵۷، ۸۴-۷۱
فیضی، ایوب. و مصرآبادی، جواد. (۱۳۹۴). فراتحلیل اثربخشی روش‌های تدریس گروهی بر انواع شاخص‌های شناختی، عاطفی و اجتماعی فراگیران. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، ۵۶، ۱۰۰-۱۲۳
علی مرادی، کیوان.، معینی، بابک.، پاکیزه، علی.، مصرآبادی، جواد.، دارابی، حسین.، رئیسی، علیرضا. و استوار، افشین .(۱۳۹۵). پیش‌بینی کننده‌های قصد رفتاری خشونت در دانش‌آموزان پسر شهرستان سنندج با استفاده از تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده. مجله طب جنوب، ۱۹(۱)، ۱۰-۱۱
فیضی، ایوب. و مصرآبادی، جواد. (۱۳۹۵). فراتحلیل تعامل جنسیت فراگیران بر تأثیر روش‌های تدریس مشارکتی و بحث گروهی. فصلنامه آموزش و ارزشیابی، ۳۳، ۸۳-۱۰۵
عظیم پور، احسان. و مصرآبادی. و یارمحمدزاده، پیمان. (۱۳۹۴). طراحی و اعتباربخشی مقیاس راهبردهای آموزشی معلمان، آموزش و ارزشیابی، ۸(۳۱) ، ۶۳-۷۵
عظیم پور، احسان. و مصرآبادی. و یارمحمدزاده، پیمان. (۱۳۹۴). مقایسه معلمان با نیمرخ‌های مختلف انگیزشی ازلحاظ راهبردهای آموزشی و انضباطی: تحلیل مبتنی بر فرد، فصلنامه مطالعات آموزش و یادگیری، ۸(۳۱) ، ۶۳-۷۵
زوار، تقی.، مصرآبادی، جواد. و امیریان. لیلا. (۱۳۹۵). اثربخشی ترسیم نقشه‌های مفهومی گروهی بر شاخص‌های شناختی-عاطفی درس شیمی. فصلنامه روانشناسی تربیتی، ۴۰، (پذیرش چاپ در شماره ۴۰)
امیریان، لیلا. زوار، تقی.، مصرآبادی، جواد. (۱۳۹۵). بررسی پایایی و تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه خوداثرمندی کودکان و نوجوانان SEQ-C. فصلنامه روانشناسی مدرسه، (پذیرش)
امیریان، لیلا. زوار، تقی.، مصرآبادی، جواد. (۱۳۹۵). اثربخشی ترسیم نقشه‌های مفهومی گروهی بر شاخص‌های شناختی- عاطفی درس شیمی، فصلنامه روانشناسی تربیتی، ۴۱، ۵۹-۷۸ .
عظیم پور، احسان. و مصرآبادی. و یارمحمدزاده، پیمان. (۱۳۹۶). بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس انگیزش شغلی خود تعیین گری بلیس در بین معلمان شهرهای شمالی استان آذربایجان غربی، فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، ۶۸،  ۱۰۲-۱۱۰
آرش شهبازیان خونیق ، جواد مصرآبادی، ناهید افتخاری فر. (۱۳۹۶).  نقش انگیزش شغلی و اهمال‌کاری شغلی در پیش‌بینی فرسودگی شغلی کارکنان بیمارستان شهر اهر، دو ماهنامه سلامت کار ایران، سال چهاردهم، ۵، ۲۵-۳۴ .
قدیمی مقدم، گویا و مصرآبادی، جواد. (۱۳۹۶).   فراتحلیل پیامدهای برنامه‌های مداخله‌ای اصلاح رفتار بر بی‌انضباطی ، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، ۶۴،  ۵۷-۷۶
مصرآبادی، جواد. و علیلو، اکبر. (۱۳۹۵). اثربخشی نقشه مفهومی بر یادداری و درک و کاربست مفاهیم علوم تجربی، فصلنامه روانشناسی تربیتی، ۴۰، ۱۵۱-۱۷۱
جعفر بهادری ، جواد مصرآبادی   نقش درگیری تحصیلی، ارزیابی شناختی و خودپنداری تحصیلی در هیجان‌های تحصیلی مثبت و منفی دانش‌آموزان، فصلنامه پژوهش‌های نوین روان‌شناختی، شماره ۵۰، تابستان ۱۳۹۷  صص ۸۷-۱۱۰
آرش شهبازیان خونیق، جواد مصرآبادی، ابوالفضل فرید ، تمایز دانش‌آموزانِ با فرسودگی تحصیلی بالا و پایین، بر اساس اهمال‌کاری تحصیلی و احساس تنهایی آنان، فصلنامه نوآوری های آموزشی، شماره ۶۶، تابستان ۱۳۹۷  ص ۹۷
لیلا امیریان ، تقی زوار * ، جواد مصرآبادی ،  پایایی و تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه خوداثرمندی کودکان و نوجوانان SEQ-C، فصلنامه روان‌شناسی مدرسه، سال هفتم، شماره ۱، بهار ۱۳۹۷  صص ۶۷-۸۲
جواد مصرآبادی ، پیمان یارمحمدزاده ، احسان عظیم پور ، مدل علی تأثیر انگیزش شغلی خود تعیین گری معلمان بر به‌کارگیری راهبردهای آموزشی و انضباطی، نشریه آموزش و ارزشیابی، شماره ۴۱، بهار ۱۳۹۷  صص ۱۳-۲۹
موسی پیری، جواد مصرآبادی و حمزه عزیزی. (۱۳۹۶). اثربخشی آموزش مبتنی بر نقشه مفهومی بر یادداری و درک مفاهیم برنامه درسی علوم تجربی و مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی، پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، ۱۴(۲)، ۹۱-۹۹
جواد مصرآبادی ، سعید محمدی مولود. (۱۳۹۷). فراتحلیل اثربخشی مداخلات آموزشی و درمانی بر طبقات چهارگانه اختلالات یادگیری،مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، سال بیست و یکم، شماره ۱، فروردین ۱۳۹۷  صص ۹۱-۱۰۴
مصرآبادی، جواد. ژیلا کاردان. (۱۳۹۷). مقایسه دانش‌آموزان با خوشه‌های مختلف عاطفه تحصیلی ازلحاظ فرسودگی تحصیلی، نوآوری های آموزشی، شماره ۶۵،  صص ۷-۲۴
قدیمی، گویا. مصرآبادی، جواد. (۱۳۹۶). فراتحلیل پیامدهای برنامه‌های مداخله‌های اصلاح رفتار بر بی‌انضباطی، نوآوری های آموزشی، شماره ۶۴۵،  صص ۵۷-۶۶
بهار عنایتی ، غلامرضا گل محمدنژادبهرامی، جواد مصرآبادی . (۱۳۹۶).  انطباق و هنجاریابی آزمون هوش نوجوانان کتل (فرم B) فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، شماره ۳۰، زمستان ۱۳۹۶  صص ۱۵۱-۱۶۴
فاطمه دشتی  ، جواد مصرآبادی ، تقی زوار، (۱۳۹۶).   نیمرخ‌های دانش‌آموزان تک‌زبانه و دوزبانه بر اساس مشکلات خواندن و نوشتن ، فصلنامه اندیشه‌های نوین تربیتی، شماره ۵۱، پاییز ۱۳۹۶  صص ۱۸۷-۲۱۰
احسان عظیم پور  ، جواد مصرآبادی ، پیمان یارمحمدزاده  . (۱۳۹۶). بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس انگیزش شغلی خود تعیین گری بلیس در بین معلمان شهرهای شمالی استان آذربایجان غربی، فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، شماره ۶۸، تابستان ۱۳۹۶  صص ۱۰۲-۱۱۰
محمدی مولود، سعید.، مصرآبادی، جواد . حبیبی کلیبر، رامین. (۱۳۹۷). فراتحلیل نقش جنسیت و سن آزمودنی‌ها بر اثربخشی مداخلات آموزشی و درمانی اختلال‌های یادگیری، فصلنامه روان‌شناسی افراد استثنایی، ۳۱،  صص ۱۰۱-۱۹۴
صیادی، صادق. و مصرآبادی جواد. (۱۳۹۷). فراتحلیل اثربخشی آموزش نقشه مفهومی بر شاخص‌های شناختی، فراشناختی و عاطفی پیشرفت تحصیلی، نشریه راهبردهای شناختی در یادگیری، ۶ (۱۱) شماره ۱۱، صص ۶۷-۹۴
بهادری، جعفر. و مصرآبادی، جواد. (۱۳۹۷). نقش درگیری تحصیلی، ارزیابی شناختی و خودپنداره تحصیلی در هیجان‌های تحصیلی مثبت و منفی دانش‌آموزان،  فصلنامه پژوهش‌های نوین روان‌شناختی، ۵۰،  صص ۸۷-۱۱۰
شهبازیان، آرش.، مصرآبادی، جواد. و فرید، ابوالفضل. (۱۳۹۷). تمایز دانش‌آموزانِ با فرسودگی تحصیلی بالا و پایین، بر اساس اهمال‌کاری تحصیلی و احساس تنهایی آنان، فصلنامه نوآوری های آموزشی، ۶۶، صص ۹۷-۱۱۲
امیریان، لیلا.، زوار، تقی. و مصرآبادی، جواد. (۱۳۹۷). پایایی و تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه خوداثرمندی کودکان و نوجوانان SEQ-C فصلنامه روان‌شناسی مدرسه، ۷ (۱)،  صص ۶۷-۸۲
ربانی، الهام، مصرآبادی، جواد. و یارمحمدزاده، پیمان. (۱۳۹۷). ساخت و هنجاریابی آزمون تفکر انتقادی ، فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، ۳۴، ۹۱-۱۱۴
دهقانی، صفرعلی. و مصرآبادی، جواد. (۱۳۹۷). فراتحلیل اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی – هیجانی بر کاهش استعداد اعتیاد فراگیران، اعتیاد پژوهشی، ۴۸، ۱۱۹-۱۳۶
یوسفی، سمیه. و مصرآبادی، جواد. (۱۳۹۷). رابطه جهت‌گیری هدف و پیشرفت تحصیلی: پژوهش فراتحلیلی. مجله روانشناسی تربیتی، ۱۵ (۵۱)، ۷۱-۹۴
حبیبی کلیبر، رامین،. فرید، ابوالفضل، . مصرآبادی، جواد و بهادری خسروشاهی، جعفر. (۱۳۹۸).  اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی و هیجانی بر بهبود روابط بین فردی دانش‌آموزان . نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، ۱۲ (۱)، ۸-۱۵
مصرآبادی، جواد. و گزیدری، ابراهیم. (۱۳۹۸). فراتحلیل رابطه بین راهبردهای یادگیری خودنظم جویی و اهمال‌کاری تحصیلی . فصلنامه روانشناسی تحولی، ۵۶، ۲۴۹-۲۶۰
ستایشی اظهری، محمد.، جعفری هرندی، رضا، مصرآبادی، جواد. و دهقان، صفرعلی. (۱۳۹۸). نیمرخ‌های انگیزشی و اهمال‌کاری تحصیلی دانش‌آموزان پسر: تحلیل مبتنی بر شخص، مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، ۸ (۱)، ۱۳۱-۱۵۰
صیادی، صادق، مصرآبادی، جواد.، حبیبی کلیبر، رامین. و فرید، ابوالفضل. (۱۳۹۸). فراتحلیل روایی آزمون‌های مبتنی بر نقشه مفهومی، مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، ۹ (۲۶) ، ۱۳۵-۱۶۴
محمدعلیزاده، سهیلا.، مصرآبادی، جواد. و مشهونی، شبنم. (۱۳۹۸). تمایزگذاری دانشجویان علوم پزشکی با پیشرفت تحصیلی بالا و پائین بر اساس مؤلفه‌های اهمال‌کاری تحصیلی و عوامل استرس‌زا، مجله طب جنوب، ۲۲ (۴)، ۲۰۰-۲۱۲

مقالات علمی –ترویجی

رضایی، اکبر؛ مصرآبادی، جواد و محمدزاده، علی. (۱۳۹۱). رابطه بین هوش‌های چندگانه و ویژگی‌های شخصیتی با رویکردهای یادگیری راهبردی، سطحی و عمقی دانشجویان، مجله علوم تربیتی، ۵(۱۷)، ۷۵-۹۴
حسینی نسب، سید داوود،. مصرآبادی، جواد. و آقاجان زاده، ناهید. (۱۳۸۹). بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر عزت‌نفس دانش‌آموزان دختر پایه سوم مقطع متوسطه تبریز، علوم تربیتی، شماره ۱۱، ۶۳-۴۷
مصرآبادی، جواد.،سلطان القرائی، خلیل. (۱۳۸۶). بررسی تطبیقی دیدگاه اسلام و کارل راجرز نسبت به ماهیت و کمال انسانی. دو فصلنامه علمی-تخصصی تربیت اسلامی. سال دوم(۴)، ۴۶-۴۱
بدری گرگری، رحیم.، مصرآبادی، جواد. و واحدی، شهرام. (۱۳۸۹). رابطه ساختارهای هدف ادراکی کلاس درس با جهت‌گیری شخصی چیرگی(تبحر) دانشجویان. علوم تربیتی، ۱۰، ۱۳۳-۱۱۱
مصرآبادی، جواد. (۱۳۸۵). ارزیابی آزمون‌های پیشرفت تحصیلی معلم ساخته و رابطه کیفیت آن‌ها با شاخص‌های کیفی آموزش و یادگیری. نشریه علمی-پژوهشی پویش۵٫ ،. ۱۱۳-۱۰۳
بدری گرگری رحیم,مصرآبادی جواد,پلنگی مریم,فتحی رحیمه.(۱۳۹۱). رابطه بین هوش‌های چندگانه و ویژگی‌های شخصیتی با رویکردهای یادگیری راهبردی، سطحی و عمقی دانشجویان. فصلنامه علوم تربیتی، ۱۷، ۹۴-۷۵
حسینی نسب سیدداوود,مصرآبادی جواد,آقاجان زاده ناهید. (۱۳۹۱). بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر عزت‌نفس دانش‌آموزان دختر پایه سوم مقطع متوسطه تبریز، فصلنامه علوم تربیتی، ۳(۱۱)،۴۷-۶۳
مصرآبادی، جواد. (۱۳۸۹). تأثیر جهانی‌شدن بر نظام ارزشی جوانان استان آذربایجان شرقی. نشریه علوم انسانی و اجتماعی، شماره ۳۱-۳۰، ۱۹۹-۱۷۹
مصرآبادی، جواد. (۱۳۸۹). هنجاریابی و تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه تجدیدنظر شده سنجش نگرش به مدرسه، علوم تربیتی، ۱۲، ۱۱۹-۱۰۷
مصرآبادی، جواد.(۱۳۸۰) .بررسی تفاوت نظام‌های ارزشی نوجوانان با والدین در شهر قم در سال ۱۳۸۰٫ نامه قم، سال پنجم شماره ۱۷و۱۸
رضایی، اکبر.، مصرآبادی، جواد. و محمدزاده، علی. (۱۳۹۱). رابطه بین هوش چندگانه و ویژگی‌های شخصیتی با رویکردهای یادگیری راهبردی، سطحی و عمقی دانشجویان، فصلنامه علوم تربیتی، ۵(۱۷)، ۷۵-۹۴٫
صارمی، حسین.، پیری، موسی. و مصرآبادی جواد. (۱۳۹۲). مقایسه خلاقیت و مهارت تصمیم‌گیری دانشجویان کارآفرینی با دانشجویان سایر رشته‌های دانشگاه تهران، نامه آموزش عالی، ۶(۲۲)، ۳۶-۷
حسین زاده، سمیه.، زوار، تقی. و مصرآبادی، جواد.(۱۳۸۹).  بررسی شاخص‌های روایی و پایایی مقیاس سنجش باورهای خودکارآمدی معلمان، فصلنامه پویش، ۳(۸)، ۷۱-۹۰
عبدالملکی، سالار.، مصرآبادی، جواد. و فرید، ابوالفضل. (۱۳۹۴). فراتحلیل رابطه تفکر انتقادی با شاخص‌های پیشرفت تحصیلی. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، ۹ (۴)، ۴۳-۶۲
عظیم پور، احسان. و مصرآبادی. و یارمحمدزاده، پیمان. (۱۳۹۴). طراحی و اعتباربخشی مقیاس راهبردهای آموزشی معلمان، آموزش پژوهی، ۳، ۵۷-۷۶
شهبازیان، آرش.، مصرآبادی، جواد. و فرید، ابوالفضل. (۱۳۹۷). نقش اهمال‌کاری تحصیلی و احساس تنهایی در فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان، نشریه رویش روان‌شناسی، ۳۱، صص ۱۸۳-۱۹۸

پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری

کارشناسی ارشد: مصرآبادی، جواد. (۱۳۸۰). اثربخشی آموزش راهبردهای مطالعه بر یادداری، درک و سرعت خواندن( پایان‌نامه کارشناسی ارشد) دانشگاه علامه طباطبایی/ استاد راهنما دکتر علی‌اکبر سیف.
دکتری: مصرآبادی، جواد. (۱۳۸۶). اثرات نقشه مفهومی(ساخت و ارائه) و ویژگی‌های ورودی فراگیران بر بازده‌های شناختی- عاطفی( رساله دکتری) دانشگاه تبریز/ استاد راهنما دکتر داود حسینی نسب

طرح‌های پژوهشی اتمام یافته و مصوب

مصرآبادی، جواد. (۱۳۸۰). بررسی تفاوت نظام‌های ارزشی نوجوانان با والدین در شهر قم. طرح پژوهشی چاپ‌نشده:  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم.
مصرآبادی، جواد. (۱۳۸۱). بررسی ملاک‌های موجود در انتخاب مدیران و مقایسه آن با ملاک‌های مطلوب در شهر تهران. طرح پژوهشی چاپ‌نشده:  سازمان آموزش‌وپرورش شهر تهران.
مصرآبادی، جواد. (۱۳۸۳). بررسی نحوه طراحی سؤالات معلمان و ارتباط آن با درصد قبولی و کیفیت آموزشی(مجری). طرح پژوهشی چاپ‌نشده: سازمان آموزش‌وپرورش استان آذربایجان شرقی.
مصرآبادی، جواد. (۱۳۸۲). مقایسه خلاقیت دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستانی شهر قم. طرح پژوهشی چاپ‌نشده: سازمان آموزش‌وپرورش استان قم.
مصرآبادی، جواد. (۱۳۸۳). میزان استفاده معلمان از ارزشیابی مستمر و رابطه آن با سطح دانش و نوع نگرش. طرح پژوهشی چاپ‌نشده: سازمان آموزش‌وپرورش استان کرمانشاه.
مصرآبادی، جواد. (۱۳۸۵). بررسی علل بی‌انضباطی دانش‌آموزان و ارائه راهکارهای لازم. طرح پژوهشی چاپ‌نشده: سازمان آموزش‌وپرورش استان آذربایجان شرقی.
مصرآبادی، جواد. (۱۳۸۵). طراحی، اجرای آزمایشی و اعتباربخشی برنامه درسی مبتنی بر دیدگاه ساختن گرایی. طرح پژوهشی چاپ‌نشده: مؤسسه پژوهشی برنامه‌ریزی درسی
ایران زاد، محسن.، بدری، رحیم. و مصرآبادی، جواد. (۱۳۸۷). بررسی نحوه¬ی پرداخت کنونی حقوق وراث خانواده معظم شهداء و طراحی شیوه مناسب پرداخت. طرح پژوهشی چاپ‌نشده: بنیاد شهید و امور ایثارگران.
مصرآبادی، جواد. (۱۳۸۶).بررسی تأثیر جهانی‌شدن بر نگرش‌های جوانان. طرح پژوهشی چاپ‌نشده: استانداری استان آذربایجان شرقی.
حسینی نسب، داوود.، و مصرآبادی، جواد. (۱۳۸۵).بررسی وضعیت فرهنگ‌ سازمانی در پتروشیمی تبریز. طرح پژوهشی چاپ‌نشده:شرکت پتروشیمی تبریز.
مصرآبادی، جواد. (۱۳۸۹).امکان‌سنجی به‌کارگیری روش‌های ارزشیابی مبتنی بر نقشه مفهومی در زیست‌شناسی. طرح پژوهشی چاپ‌نشده: مؤسسه پژوهشی برنامه‌ریزی درسی.
مصرآبادی، جواد. (۱۳۹۳). مقایسه اثرات کاربست نرم‌افزارهای Visual mind و PowerPointبه‌عنوان ابزارهای ارائه مطالب پربازده‌های شناختی و عاطفی تحصیلی دانشجویان. طرح پژوهشی مصوب:دانشگاه تربیت‌معلم آذربایجان.
مصرآبادی، جواد. (۱۳۸۹). فراتحلیل پژوهش‌های دوزبانه ازنظر کیفی، کمی و محتوایی. طرح پژوهشی مصوب:پژوهشگاه تعلیم و تربیت.
مصرآبادی، جواد. (۱۳۹۳). بررسی شیوع و تنوع رفتارهای نامناسب معلمان و رفتارهای استرس‌زای دانش‌آموزان در کلاس‌های مدارس متوسطه. دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مصرآبادی، جواد. و یارمحمدزاده، پیمان. (۱۳۹۳).  بررسی قومیت‌گرایی، ملی‌گرایی و جهانی گرایی دانشجویان. طرح پژوهشی مصوب:دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مصرآبادی، جواد. (۱۳۹۴). فراتحلیل پژوهش‌های انجام‌گرفته در سطح استان آذربایجان شرقی در رابطه با آسیب‌های اجتماعی با تأکید بر مسائل زنان، استانداری آذربایجان شرقی.

همایش‌های علمی داخل کشور

مصرآبادی، جواد، علوی، الهه و استوار، نگار. (۱۳۸۵). مقایسه اثربخشی استفاده از نقشه مفهومی به‌عنوان یک راهبرد یاددهی-یادگیری در پیشرفت تحصیلی دروس مختلف. همایش ملی نوآوری آموزشی/تهران/دی ۱۳۸۵
مصرآبادی، جواد. (۱۳۸۸). معرفی نقشه  مفهومی به‌عنوان یک راهبرد مؤثر برنامه‌ریزی، یاددهی، یادگیری و ارزشیابی  در آموزش عالی. نهمین همایش برنامه درسی آموزش عالی ایران/ دانشگاه تبریز/مهر ۱۳۸۸
مصرآبادی، جواد. (۱۳۸۸). تشخیص چرایی و چگونگی تعلیم و تربیت دوزبانه از طریق فراتحلیل. همایش آموزش دوزبانه چالش‌ها و فرصت‌ها/تبریز/بهمن ۱۳۸۸
مصرآبادی، جواد. (۱۳۸۹). معرفی نرم‌افزار visual mind به‌عنوان جایگزین مناسب نرم‌افزار PowerPoint در ارائه سخنرانی‌ها. اولین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور تبریز/تبریز/اردیبهشت ۱۳۸۹
مصرآبادی، جواد. (۱۳۸۹). تأثیر جهانی‌شدن بر نظام ارزشی جوانان استان آذربایجان شرقی. اولین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور تبریز/تبریز/اردیبهشت ۱۳۸۹
استوار، نگار و مصرآبادی، جواد. (۱۳۸۹). بررسی نظام‌های ارزشی دانشجویان پیام نور واحد بستان‌آباد. اولین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور تبریز/تبریز/اردیبهشت ۱۳۸۹
کاملی، پریسا. و مصرآبادی، جواد. (۱۳۸۹). رابطه مؤلفه‌های فراشناخت با شکست شناختی در بین یک نمونه از بزرگسالان. اولین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور تبریز/تبریز/اردیبهشت ۱۳۸۹
مصرآبادی، جواد. (۱۳۹۰). آزمون‌های مبتنی بر نقشه مفهومی شیوه‌های نوین ارزشیابی در خدمت یادگیری. همایش بین‌المللی آموزش علوم و فن‌آوری/کیش/تیر ۱۳۹۰
رحمانی، سامان.، مصرآبادی، جواد و زوار، تقی. (۱۳۹۱). تمایز دانش‌آموزان منضبط و غیر منضبط بر اساس ذهن‌خوانی و هوش هیجانی. نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین. سنندج، خرداد ۱۳۹۱
رحمانی، سامان.، مصرآبادی، جواد و زوار، تقی. (۱۳۹۱).  بررسی مقایسه‌ای ذهن‌خوانی دانش‌آموزان منضبط و غیرمنضبط. نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین. سنندج، خرداد ۱۳۹۱٫
سپهری، آسیه.، مصرآبادی، جواد و زوار، تقی. (۱۳۹۱).  بررسی مقایسه‌ای دانش‌آموزان منضبط و دارای مشکلات انضباطی ازلحاظ عملکرد خانواده نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین. سنندج، خرداد ۱۳۹۱
مهرابی پری، سحر؛ مصرآبادی، جواد و حسینی نسب، داود. (۱۳۹۲). تأثیر آموزش با نقشه‌های مفهومی بر پیامدهای شناختی یادگیری مهاباد  ، دومین همایش ملی روانشناسی، پیام نور  مهاباد، تیر ۹۲
سپهری، آسیه و مصرآبادی، جواد.(۱۳۹۲). عوامل خانوادگی متمایزکننده نوجوانان منضبط و دارای مشکلات رفتاری، خانواده و امنیت، دانشگاه یزد، اردیبهشت ۹۲
مصرآبادی، جواد و یارمحمدزاده، پیمان. (۱۳۹۲). تعیین ابعاد هویت ملی-قومیتی دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، همایش ملی قومیت و فرهنگ ایرانی – اسلامی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، مهر ۹۲
یارمحمدزاده، پیمان و مصرآبادی، جواد. (۱۳۹۲). بررسی مقایسه‌ای ابعاد هویت قومی، ملی و جهانی دانشجویان قومیت‌های مختلف دانشگاه شهید مدنی آذربایجان همایش ملی قومیت و فرهنگ ایرانی – اسلامی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، مهر ۹۲
عبدالهی هرزند، آمنه.، مصرآبادی، جواد. و فرید، ابوالفضل. (۱۳۹۴). بررسی وضعیت مؤلفه‌های تعلق به مدرسه در دانش‌آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار مقطع متوسطه شهر تبریز. همایش ملی کاربردی ورزش و تندرستی، ۱۶ مهرماه ۹۴ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
عبدالهی هرزند، آمنه.، مصرآبادی، جواد. و فرید، ابوالفضل. (۱۳۹۴). بررسی وضعیت راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دانش‌آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار مقطع متوسطه شهر تبریز. همایش ملی کاربردی ورزش و تندرستی، ۱۶ مهرماه ۹۴ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
عظیم پور، احسان، مصرآبادی، جواد و یارمحمدزاده، پیمان. (۱۳۹۴). تفاوت انگیزش شغلی خودتعیین گری و راهبردهای آموزشی و انضباطی معلمان با سوابق کاری مختلف. همایش ملی هزاره سوم و علوم انسانی، شیراز خرداد ۹۴
عظیم پور، احسان، مصرآبادی، جواد و یارمحمدزاده، پیمان. (۱۳۹۴). تفاوت انگیزش شغلی خودتعیین گری و راهبردهای آموزشی و انضباطی معلمان مقاطع تحصیلی مختلف. دومین همایش ملی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت، ۲۲ مرداد ۹۴ قم.

کنفرانس‌های خارج از کشور

۱٫Mesrabadi, J., & Ostovar, N.(2011). Motivational Clusters in a Sample of Iranian Teachers in-Service.Paper presented at2 nd World Conference of psychology, Counselling and Guidance(Antalya, Turkey., 25-29 May 2011).
Ostovar, N., &Mesrabadi, J. (2011). Students’ Motivational Profiles Changes in an Academic Setting: Alongitudinal Study.Paper presented at2 nd World Conference of psychology, Counselling and Guidance(Antalya, Turkey., 25-29 May 2011).

ترجمه کتاب

خیرا، شیو. (۱۳۸۷). شما هم می‌توانید موفق شوید. (ترجمه داود حسینی نسب، رحیم بدری، جواد مصرآبادی، شهرام واحدی و اکبر سلیمان نژاد). تهران: انتشارات ورای دانش. تاریخ چاپ به زبان اصلی ۲۰۰۴

راهنمایی پایان‌نامه (فقط دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)

رحمانی، سامان. (۱۳۹۰). مقایسه هوش هیجانی و نظریه ذهن دارای مشکلات انضباطی و منضبط دوره متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی ۹۰-۸۹٫ پایان‌نامه کارشناسی ارشد چاپ‌نشده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
سپهری، آسیه. (۱۳۹۰). مقایسه سبک‌های دلبستگی و عملکرد خانواده در دانش‌آموزان دارای مشکلات انضباطی و منضبط دوره متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی ۹۰-۸۹٫ پایان‌نامه کارشناسی ارشد چاپ‌نشده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
عرفانی آداب، الهام. (۱۳۹۰). فراتحلیل رابطه راهبردهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد چاپ‌نشده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
آریامنش، آرزو. (۱۳۹۰). بررسی رابطه دانش‌ها و نگرش مرتبط با شغل معلمی با مهارت‌های شغلی دانشجو معلمان در دانشگاه تربیت‌معلم آذربایجان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد چاپ‌نشده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
حسین زاده، علیرضا. (۱۳۹۱). رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی با عملکرد در آزمون‌های مبتنی بر ترسیم نقشه مفهومی در بین دانش‌آموزان در سال تحصیلی ۹۰-۸۹٫ پایان‌نامه کارشناسی ارشد چاپ‌نشده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
ربانی، الهام.(۱۳۹۱). ساخت و هنجاریابی آزمون تفکر انتقادی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد چاپ‌نشده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
مقدسی، ثریا.(۱۳۹۱). رابطه جهت‌گیری هدف و حمایت اجتماعی ادراک‌شده با فرسودگی تحصیلی دانشجویان تربیت‌معلم آذربایجان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد چاپ‌نشده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
فلاتی، سارا. (۱۳۹۱). رابطه ادراک از ساختار کلاس درس و مهارت‌های اجتماعی با پیامدهای شناختی و عاطفی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد چاپ‌نشده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
دشتی، فاطمه.(۱۳۹۱). بررسی مقایسه‌ای اختلالات خواندن و نوشتن در بین کودکان دوزبانه و تک‌زبانه پایه دوم ابتدایی شهر آبادان در سال تحصیلی ۹۱-۹۰٫  پایان‌نامه کارشناسی ارشد چاپ‌نشده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
قادرزک، سمین عذار. (۱۳۹۲). فراتحلیل پژوهش‌های حوزه سبک یادگیری با شاخص‌های پیشرفت تحصیلی.پایان‌نامه کارشناسی ارشد چاپ‌نشده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
شورچه، معصومه.(۱۳۹۲). مقایسه باورهای هوشی و جهت‌گیری حل مسئله در دانش‌آموزان دارای سطوح مختلف عاطفه تحصیلی سال سوم متوسطه شهر اسلام‌شهر.پایان‌نامه کارشناسی ارشد چاپ‌نشده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
جوادی پور، فاطمه.(۱۳۹۲). فراتحلیل روابط فرهنگ و جو سازمانی با عملکرد و اثربخشی سازمانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد چاپ‌نشده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
آجودانی، فرشته.(۱۳۹۲). گروه‌بندی دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری خواندن و نوشتن بر اساس شاخص‌های هوش و ادراک دیداری – حرکتی.پایان‌نامه کارشناسی ارشد چاپ‌نشده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
رضایی ازغندی، سمانه.(۱۳۹۲). بررسی علل تغییرات شاخص‌های انگیزشی خودکارآمدی و ارزش تکلیف دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان .پایان‌نامه کارشناسی ارشد چاپ‌نشده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
جباری، ثریا.(۱۳۹۲). مقایسه عاطفه به مدرسه، ابعاد شخصیتی و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان منضبط و دارای مشکلات انضباطی.پایان‌نامه کارشناسی ارشد چاپ‌نشده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
عبدالملکی، سالار. (۱۳۹۳).فراتحلیل رابطه‌ی تفکر انتقادی و خلاقیت با شاخص‌های پیشرفت تحصیلی در فراگیران. .پایان‌نامه کارشناسی ارشد چاپ‌نشده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
فیضی، ایوب. (۱۳۹۳).فراتحلیل اثربخشی روش‌های تدریس گروهی (مشارکتی و بحث گروهی) بر شاخص‌های شناختی، عاطفی و اجتماعی.پایان‌نامه کارشناسی ارشد چاپ‌نشده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
عظیم پور، احسان. (۱۳۹۳). تبیین راهبردهای آموزشی و انضباطی معلمان بر اساس نظریه خود تعیین گری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد چاپ‌نشده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
حسین زاده، ساناز. (۱۳۹۳). بررسی مقایسه‌ای دانش‌آموزان با سبک‌های یادگیری مختلف ازلحاظ بازده‌های شناختی و عاطفی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد چاپ‌نشده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
زراعت جو، زینب. (۱۳۹۳). تعیین رابطه بین کارکردهای اجرایی با انواع توانش‌های خواندن در بین کودکان عادی و دارای اختلال یادگیری در شهر تبریز سال تحصیلی ۹۲-۹۳٫ پایان‌نامه کارشناسی ارشد چاپ‌نشده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
بشیریان، سارا. (۱۳۹۳). بررسی رابطه رفتارهای استرس‌زای دانش‌آموزان و هیجان‌های پیشرفت تحصیلی آن‌ها با بهزیستی روان‌شناختی و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر سنندج در سال تحصیلی ۹۲-۹۳٫ پایان‌نامه کارشناسی ارشد چاپ‌نشده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
مطیع پور، سارا. (۱۳۹۴).فراتحلیل رابطه‌ی عواطف یادگیری( خودکارآمدی، جهت‌گیری هدف و اضطراب امتحان)با پیشرفت تحصیلی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد چاپ‌نشده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
عبدالهی هرزند، آمنه. (۱۳۹۴). بررسی ارتباط بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، پیوند با مدرسه و رفتارهای قلدری در بین دانش‌آموزان ورزشکار و غیرورزشکار مقطع متوسطه شهر تبریز.پایان‌نامه کارشناسی ارشد چاپ‌نشده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
محمودی، نوشین. (۱۳۹۴).تأثیر آموزش به روش جیگ ساو بر شاخص‌های شناختی، عاطفی و سازگاری عاطفی- اجتماعی تحصیلی درس ریاضی فراگیران ششم ابتدایی در سال ۹۴ـ ۹۳ پایان‌نامه کارشناسی ارشد چاپ‌نشده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.

جوانۀ رشد

یه مرکز روانشناسی و مشاوره تحصیلی خوب در تبریز
مرکز تخصصی برنامه‌ریزی درسی، استعدادیابی، انگیزش، یادگیری و پرورش مهارت‌های پایۀ شناختی در تبریز
مرکز تخصصی تست هوش و استعداد کودکان در تبریز
مرکز استعدادیابی کودکان و نوجوان در تبریز
شماره تماس برای هماهنگی : ۰۹۱۴۶۳۴۷۰۹۸
اینستاگرام:    Javaneyeroshd_com

مطلب قبلیدکتر علی محمدزاده
مطلب بعدیدکتر خلیل اسماعیل‌پور
🔸عضو هیئت‌علمی و دانشیار دانشگاه 🔸 درمانگر شناختی رفتاری 🔸 عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره 🔸 مؤلف و مترجم کتاب‌های تخصصی روانشناسی 🔸 مؤلف بیش از 100 مقاله تخصصی علمی پژوهشی و ISI در حوزه‌های مختلف روانشناسی 🔸 دارای دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران 🔸 حوزه فعالیت: مشاوره تحصیلی، یادگیری، انگیزشی، کنکوری، انتخاب رشته، برنامه ریزی درسی، مدیریت زمان، راهبردها و تکنیک های یادگیری، سبک های یادگیری، خودنظم دهی تحصیلی 🔸 مشاوره کودک و نوجوان 🔸 سنجش روان تربیتی 🔸 تست هوش، حافظه 🔸 سنجش خلاقیت 🔸 استعدادیابی 🔸 سنجش ویژگی های شخصیتی و علائق 🔸 مشاوره فردی 🔸 مشاوره آماری، پژوهشی، SPSS 🔸

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید